Domain meaning in marathi

Introduction: about Domain meaning in marathi

इंटरनेटवर एक वेबसाइटला ओळखायला वापरलेली ‘नावे’ किंवा ‘डोमेन’ वापरता येतात. आपल्याला याच ‘डोमेन’ या शब्दाचा मराठीत काय अर्थ आहे हे जाणण्यासाठी आपण या लेखाचा अवलोकन करणार आहोत.

डोमेन अर्थ काय?

डोमेन ह्या शब्दाचा मराठीत काय अर्थ आहे हे समजण्यासाठी आपल्याला पहिल्या वेळी ‘डोमेन’ या शब्दाचा मराठीत अर्थ कशा रीतीने दिला जातो हे पाहणारे आहोत.

डोमेन वापरायला कशी तयारी करावी?

डोमेन वापरायला सुरूवात कसी करावी ह्याची माहिती हवी आहे. आपल्याला व्यापारिक किंवा व्यक्तिगत उद्देशाने कोणत्या वेबसाइटसाठी डोमेन निवडावे ह्याची विचारावी.

डोमेन चयनाच्या प्रक्रियेच्या काही पहिल्या विचारावनार्या गोंडळां:

 1. व्यापारिक उद्देशानुसार निवडा: आपल्या व्यापाराच्या क्षेत्रानुसार अथवा आपल्याला कोणत्या विषयावर वेबसाइट बनवायला आहे ह्याच्या आधारे ‘डोमेन’ निवडा.
 2. उपलब्धता तपासा: निवडलेल्या डोमेनची उपलब्धता तपासा. एक्दम नवीन डोमेन निवडताना अनेक वेळा त्याच नावाची उपलब्धता नसताना होते.
क्षमता माहिती
डोमेन निवडणे आपल्या व्यापारिक किंवा व्यक्तिगत उद्देशानुसार डोमेन निवडा.
उपलब्धता तपासा निवडलेल्या डोमेनची उपलब्धता तपासा.

Pros and Cons: वाढीव बरंच डोमेन:

Pros:

 1. व्यापाराची विशेषता: वेबसाइटला व्यापाराच्या आधारावर ओळखण्यासाठी वापरता येते.
 2. उपलब्धता: विविध प्रकारच्या डोमेन्स उपलब्ध आहेत, त्यामुळे आपल्याला आपल्या उद्देशानुसार निवडण्याची स्वतंत्रता आहे.

Cons:

 1. वितरणच्या भावानुसार लिमिटेड उपलब्धता: काही वेळा काही डोमेन्स आपल्या इष्टता नसल्यामुळे त्याच्या नावाची उपलब्धता नसताना होते.

कमी डोमेन: Pros:

 1. लागणार्या खर्चाची कमी आपत्ती: कमी डोमेनच्या वापराने खर्चाची वापरानी घेतली जाऊ शकते.

Cons:

 1. क्षमता व उपलब्धता: अनेक वेळा काही डोमेन्स उपलब्ध नसल्यामुळे काही नाव निवडण्यात काही क्षमता नसताना होती.

FAQs: Domain meaning in marathi

 1. डोमेन ह्या वार्त्तेचा मराठीत काय अर्थ आहे?
  • डोमेन ह्या शब्दाचा मराठीत काय अर्थ आहे ह्याची माहिती या लेखात आहे.
 2. डोमेन निवडायला कोणती संधीची आहे?
  • डोमेन निवडायला कोणती संधीची आहे ह्याची माहिती या लेखात आहे.

Conclusion: डोमेन ह्या शब्दाचा मराठीत काय अर्थ आहे ह्याची माहिती या लेखात आहे. आपल्याला इंटरनेटवर वेबसाइट बनवण्याची योजना आहे का? तर आपल्याला ‘डोमेन’ ह्या वार्त्तेचा मराठीत काय अर्थ आहे ह्याची माहिती आवडेल.

Keyword: Domain meaning in marathi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top